Budowa trasy rowerowej na terenie powiatu chełmskiego i zamojskiego w ramach projektu pn.”Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo lubelskie”, obejmująca następujące odcinki: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 843 w m. Pokrówka na odcinku od km 3+529,81 do km 5+010,00 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku od km 66+705,00 do km 72+666,10 w Gminie Zwierzyniec 3. Adaptacja pobocza drogi wojewódzkiej nr 858 na pas dla rowerów na

. Zamówienie publiczne na Budowa trasy rowerowej na terenie powiatu chełmskiego i zamojskiego w ramach projektu pn.”Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo lubelskie”, obejmująca następujące odcinki: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 843 w m. Pokrówka na odcinku od km 3 529,81 do km 5 010,00 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku od km 66 705,00 do km 72 666,10 w Gminie Zwierzyniec 3. Adaptacja pobocza drogi wojewódzkiej nr 858 na pas dla rowerów na zostało opublikowane dnia 2014-08-16 przez zamawiającego Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą przy ul. Turystyczna 7a, 20-207 lublin, woj. lubelskie.

Budowa trasy rowerowej na ...

Adaptacja pomieszczeń Białostockiego Park Naukowo-Technologicznego - polska-białystok: roboty instalacyjne w budynkach

. Zamówienie publiczne na Adaptacja pomieszczeń Białostockiego Park Naukowo-Technologicznego - polska-białystok: roboty instalacyjne w budynkach zostało opublikowane dnia 2014-08-16 przez zamawiającego Miasto Białystok z siedzibą przy ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. podlaskie.

Adaptacja pomieszczeń Białostockiego Park ...

Budowa kompletnej instalacji separacji popiołów na terenie EC Siekierki wraz z projektowaniem, dostawami i rozruchem w formule «pod klucz». - polska-warszawa: budowa zbiorników

. Zamówienie publiczne na Budowa kompletnej instalacji separacji popiołów na terenie EC Siekierki wraz z projektowaniem, dostawami i rozruchem w formule «pod klucz». - polska-warszawa: budowa zbiorników zostało opublikowane dnia 2014-08-16 przez zamawiającego Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Augustówka 30, 02-981 warszawa, woj. mazowieckie.

Budowa kompletnej instalacji separacji ...

Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych – budowa zbiornika małej retencji dla zadania nr 20 – zbiornik w leśnictwie Jaźwin oddział nr 22 m. Przetarg nieograniczony. ZG-2710-7/2014 - polska-zawadzkie: roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wo

. Zamówienie publiczne na Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych – budowa zbiornika małej retencji dla zadania nr 20 – zbiornik w leśnictwie Jaźwin oddział nr 22 m. Przetarg nieograniczony. ZG-2710-7/2014 - polska-zawadzkie: roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wo zostało opublikowane dnia 2014-08-16 przez zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie z siedzibą przy ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie, woj. opolskie.

Obiekty małej retencji w ...

Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych – budowa zbiornika małej retencji dla zadania nr 19 – zbiornik w leśnictwie Jaźwin oddział nr 43a. Przetarg nieograniczony. ZG-2710-6/2014 - polska-zawadzkie: roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wod

. Zamówienie publiczne na Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych – budowa zbiornika małej retencji dla zadania nr 19 – zbiornik w leśnictwie Jaźwin oddział nr 43a. Przetarg nieograniczony. ZG-2710-6/2014 - polska-zawadzkie: roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wod zostało opublikowane dnia 2014-08-16 przez zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie z siedzibą przy ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie, woj. opolskie.

Obiekty małej retencji w ...

„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice, ul. Izabelińska i Kampinoska”. - polska-stare babice: roboty budowlane

. Zamówienie publiczne na „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice, ul. Izabelińska i Kampinoska”. - polska-stare babice: roboty budowlane zostało opublikowane dnia 2014-08-16 przez zamawiającego Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO - BABICE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie.

„Budowa kanalizacji sanitarnej we ...

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. - polska-brodnica: roboty budowlane

. Zamówienie publiczne na Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. - polska-brodnica: roboty budowlane zostało opublikowane dnia 2014-08-16 przez zamawiającego Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy z siedzibą przy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie.

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa ...

„Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja do ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli - ul. Nowobukowa” - polska-ruda śląska: roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

. Zamówienie publiczne na „Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja do ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym i budową odcinka drogi od ul. Bukowej do ul. ks. Niedzieli - ul. Nowobukowa” - polska-ruda śląska: roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne zostało opublikowane dnia 2014-08-16 przez zamawiającego Miasto Ruda Śląska z siedzibą przy pl. Jana Pawła II nr 6, 41 ruda śląska, woj. nierozpoznano.

„Budowa odcinka trasy N-S ...

Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego związanego z operacją pn. „Scalenia gruntów na obszarze Powiatu Siemiatyckiego”. - polska-siemiatycze: roboty w zakresie budowy dróg

. Zamówienie publiczne na Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego związanego z operacją pn. „Scalenia gruntów na obszarze Powiatu Siemiatyckiego”. - polska-siemiatycze: roboty w zakresie budowy dróg zostało opublikowane dnia 2014-08-16 przez zamawiającego Starosta Siemiatycki z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 siemiatycze, woj. podlaskie.

Wykonanie zagospodarowania poscaleniowego związanego ...

Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Jeglińskiego m. Karwik. - polska-warszawa: roboty budowlane w zakresie nabrzeży

. Zamówienie publiczne na Odbudowa brzegów i udrożnienie Kanału Jeglińskiego m. Karwik. - polska-warszawa: roboty budowlane w zakresie nabrzeży zostało opublikowane dnia 2014-08-16 przez zamawiającego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Zarzecze 13 B, 03-194 warszawa, woj. mazowieckie.

Odbudowa brzegów i udrożnienie ...

MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE ZESPOŁU POSZPITALNYCH ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW DO POTRZEB PSM I I II STOPNIA W ŻAGANIU - BUDYNEK NR 1 - ETAP I

Przedmiot zamówienia:
1. Kompleks szpitala św. Doroty ufundowany został przez księżną Dorotę Marię Talleyrand, wzniesiony w latach 1850-1859 w stylu neogotyckim. Szpital i powstały wraz z nim kościół św. Krzyża wkomponowane zostały w kompleks wielkiego założenia parkowego. Autorem projektu szpitala był nadworny architekt księżnej żagańskiej Doroty Talleyrand - Leonard Dorst Schatzberg. Kaplica mieści się we wschodniej części budynku szpitala. Kamień węgielny pod budowę kaplicy położono 3 maja 1851 roku, a zakończono ją w 1859 r. We wnętrzu zwraca uwagę piękny ołtarz skrzydłowy z końca XV wieku. Scena środkowa przedstawia Ukoronowanie Marii, po bokach: Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodziny Chrystusa, Modlitwa Trzech Królów, w predelli - Śmierć Marii. Na szafie ołtarzowej stoją, każda innego pochodzenia, figury Zbawiciela, Marii i ulubionego ucznia Chrystusa. Ponadto w kaplicy zobaczyć można rzeźbę przedstawiającą Męczeństwo św. Doroty oraz obraz ze św. Jadwigą w sukni zakonnicy. Nad wejściem, we wnętrzu umieszczona jest płaskorzeźba głowy Chrystusa. W wyposażeniu kaplicy znajdujące się ławki i żyrandol są w stylu neogotyckim. Wejście do kaplicy stanowią drzwi w obramieniu nawiązującym do gotyku płomienistego. W zwieńczeniu wstawiono figurki dwóch aniołów, pomiędzy którymi znajduje się rzeźba Matki Boskiej. Szpital założony został na rzucie prostokąta rozłożonego wzdłuż linii wschód - zachód z dwoma ryzalitami, wschodnim i zachodnim, flankującymi elewację frontową oraz pięciokątnym występem muru od strony południowej, stanowiącym prezbiterium kaplicy szpitalnej. Budynek jest czterokondygnacyjny, w całości podpiwniczony. Parter i pierwsze piętro przystosowane do pełnienia roli użytkowej. Czwartą kondygnację stanowi strych. Budowlę otacza fosa. Przykryty dachem dwuspadowym pokrytym łupkiem i częściowo blachą. Połaci dachu pokrywające główny korpus budynku rozciągający się wzdłuż linii wschód - zachód przełamują dwuspadowe pokrycia bocznych części budynku. Wspólne, krzyżujące się z kierunkiem zasadniczej bryły, pokrycie ryzalitów i bocznych części głównej bryły stwarza sugestię istnienia bocznych oficyn dodatkowo podkreślając rozczłonkowanie elewacji. Obiekt zbudowany z kamienia spoinowanego zaprawą wypełnioną rudą darniową. Obramienia drzwi, okien, narożniki budynku i szczyty wykonane zostały z czerwonej cegły. Szczyty wymurowano również z czerwonej cegły urozmaicając je jaśniejszymi, pokrytymi tynkiem blendami. Centralnym przęsłem pięciodzielnej elewacji frontowej jest płytki ryzalit akcentujący główne wejście do budynku. Formę otworu wejściowego znajdującego się na poziomie wysokiego parteru kontynuuje wyżej ostrołukowe, trójdzielne okno i wspólnie z nim obramowany czerwoną cegłą. Wejście do budynku wieńczy trójkątny szczyt z zegarem. Pozornie cofnięta część głównego korpusu przepruta jest na parterze i piętrze rzędami czterech okien. Powyżej widoczne są połaci dachu urozmaicone dwiema symetrycznie umieszczonymi wieżyczkami ze spiczastymi hełmami. Szerokie ryzality boczne podzielone zostały na przęsła dwoma rzędami dwudzielnych i trójdzielnych otworów okiennych. Wysokie, schodkowe szczyty ryzalitów wypiętrzone ponad środkową część elewacji monumentalizują założenie. Elewacja południowa rozwiązana jest podobnie jak północna. Nad otworem wejściowym widoczna jest tablica z inskrypcją fundacyjną. Elewacje boczne zakomponowano przecinając poziome podziały odpowiadające poszczególnym kondygnacjom oddzielonym gzymsami wysuniętymi przed lico muru wieżami mieszczącymi klatki schodowe, nakryte spiczastymi hełmami. Widok połaci dachowej urozmaicają również dwie symetryczne wieżyczki. Elewację wschodnią zakomponowano uwzględniając znajdującą się wewnątrz kaplicę szpitalną. Prezbiterium doświetlają wąskie ostrołukowe okna, ponad dachem wznosi się sygnaturka. Jednotraktowy układ wnętrz zaprojektowany został w oparciu o korytarz biegnący od strony północnej. Główny trakt krzyżuje się z centralnie umieszczoną sienią biegnącą na przestrzał budynku. Dwubiegowa klatka schodowa przesunięta z osi budynku w kierunku wschodnim wydzielona jest dwuskrzydłowymi drzwiami. Dodatkowe kręte schody znajdowały się w bocznych przylegających do budynku wieżach. Obecnie istnieje jedynie klatka schodowa po stronie zachodniej. Pomieszczenia parteru i piwnicy przesklepione są kolebkowo i krzyżowo. Pierwsze piętro przekryte jest stropami belkowymi o bogatej dekoracji. Większość wnętrz ozdobiona jest drewnianą stolarką z ornamentem maswerkowym. Częściowo zachowały się oryginalne ceramiczne posadzki.2. Budynek został zbudowany w latach 1849-1853 (daty na frontonach) w stylu neogotyckim. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków po numerem 3134. Tablica fundacyjna na ścianie budynku od strony rzeki podaje, że fundatorką budynku była Dorothea Herzoghin von Sagan. Budynek jest wolno stojący, dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z dwupoziomowym poddaszem częściowo użytkowym (poziom dolny). Jest rozplanowany na rzucie 3 prostokątów: dwa skrajne wystają przed środkowy tworząc skrzydła. Od strony rzeki w drugiej połowie XX wieku został dobudowany bunkier na opał. Budynek jest zbudowany z kamienia i cegły. Elewacja jest o bogatym wystroju. Część detali elewacyjnych (gzymsy, opaski, głowice kolumienek, boniowanie) jest w złym stanie technicznym (wyszczerbienia cegły, zniszczone opierzenia, łuszczące się tynki). Pokrycie dachu stromego jest z blachy miedzianej w układzie karo na deskowaniu położonej w czasie remontu dachu w latach 70-dziesiątych XX wieku. Wejście główne do budynku jest od strony frontowej (z parku) dostępne ze schodów zewnętrznych kamiennych. Drugie wejście jest z tyłu (od strony rzeki), gdzie występuje zabudowany taras pod amfiladą piętra. Z piwnicy prowadzą na oba boki budynku wyjścia po schodach skarpy na górę terenu fosy. Budynek posiada bardzo bogaty wystrój wnętrz: sklepienia łukowe w pokojach i korytarzach, ozdobne stropy belkowe drewniane na I piętrze (zwłaszcza w korytarzu), mozaiki podłogowe kafelkowe ceramiczne (w korytarzach i kaplicy najprawdopodobniej z czasu powstania). Ozdobne są także: stolarka okienna i drzwiowa wraz z portalami i obramieniami oraz schody kręte w skrzydle prawym. Szczególny wystrój wnętrza ma kaplica posiadająca antresolę z wejściem z I piętra: witraże, ołtarz zabytkowy (XIV wiek), zwisające lampy - wystrój wnętrza kaplicy wpisany jest do rejestru zabytków ruchomych i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Budynek ma rozbudowaną więźbę dachową drewnianą typu belkowo - krowiowego dwupoziomową ze ściankami stolcowymi drewnianymi opartymi na belkach podłogowych tworzących strop ostatniej kondygnacji.3. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac modernizacyjnych, dostosowujących wchodzący w skład zespołu poszpitalnych zabytkowych budynków budynek nr 1 do potrzeb PSM I i II stopnia Żaganiu. W 2014 roku będzie prowadzony I etap prac. Szczegółowy opis został zawarty w punkcie 4.4. W ramach I etapu prac modernizacyjnych (adaptacyjnych) należy wykonać następujące roboty budowlane:4.1. Rozbiórka istniejących budynków technicznych.Prace rozbiórkowe przebiegać będą w następującym zakresie:a) Bunkier opałowy, 1 - kondygnacyjny na poziomie piwnicy od strony południowej o wymiarach 10,58 x 5,67 m; 31,11 mb ściany do wyburzenia, pow. posadzki na gruncie do skucia 51,83 m2, stropodach pokryty papą do usunięcia;b) Schody zewnętrzne - betonowe, na gruncie od strony zachodniej, o wymiarach 1,8 x 2,41 m o pow. 4,34 m2;4.2. Wykonanie ogrodzenia terenu.Projektowane ogrodzenie od strony rzeki Bóbr - ok. 168 mb ogrodzenia systemowego ażurowego z paneli o szerokości 250cm mocowanych do słupków z profila 60x40. Rozstaw osiowy słupków 259 cm. Fundament słupka 30 x 30 x 80-90 cm (szer. x gr. x wys.).4.3. Prace budowlane prowadzone w budynku:a) Modernizacja warstw pokrycia dachowego, istniejących kominów i wieżyczek wraz z wykonaniem wszystkich nowych elementów dachu.Prace modernizacyjne dotyczą uzupełnienia bądź wymiany uszkodzonych fragmentów pokrycia z blachy miedzianej układanej w karo; jak również impregnacji konstrukcji drewnianej dachu preparatami przeciwogniowym i przeciw korozji biologicznej. Projektuje się naprawę lub wymianę opierzeń gzymsów i parapetów oraz uzupełnienie/wymianę zniszczonych fragmentów pokrycia dachowego z blachy miedzianej oraz wymianę rynien i rur spustowych na nowe z blachy mosiężnej. Przy pracach dachowych należy przewidzieć również wymianę więźby dachowej - w projekcie przyjęto ok 20% powierzchni więźby. Prace modernizacyjne obejmują również przemurowanie istniejących kominów niskich i wysokich - jeden z kominów stanowi wyrzutnię dachową, oraz remont istniejących 8 wieżyczek dachowych i wymianę kominów z blachy mosiężnej. Wieżyczki należy wyposażyć w przeciwspadki uformowane z blachy stanowiącej ich opierzenie. Komin stanowiący wyrzutnię dachową pionową należy przemurować, tak aby w środku znajdowała się wyrzutnia systemowa o wyrzucie pionowym, wymiary 40 x 40. W ramach prowadzonych prac na dachu należy wykonać wszystkie projektowane elementy związane z adaptacją budynku w tym m.in:- dodatkowe lukarny: 8 lukarn trójkątnych (czerpnie) i 1 lukarna na elewacji północnej, wewnętrznej na wzór istniejącej lukarny na dachu przeciwległym;- wykonanie 3 wyrzutni dachowych systemowych wg. rysunków szczegółowych;- wprowadzenie płotków przeciwśnieżnych - zaprojektowano płotki przeciwśniegowe do dachów pokrytych blachą o wymiarach 1500mm lub 2000mm, wysokości 150mm, odległości między szczeblami płotka 90mm. Konstrukcja płotka składa się z ocynkowanego ogniowo kątownika 20x20x2mm (szkielet płotka) oraz ocynkowanej ogniowo blachy stalowej o gr. 1 mm (szczeble) oraz 5 uchwytów mocujących przypadających na 1 płotek. Kolorystyka dopasowana do koloru spatynowanej blachy miedzianej lub kolor ciemnoszary. Ostatecznie dobrane płotki przeciwśniegowe należy uzgodnić z Wojewódzkim Lubuskim konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze. W budynku nr zastosowano ok. 90 mb płotków przeciwśniegowych.Sposób montażu: Do istniejących łat przy użyciu wkrętów do drewna fi 6 należy przymocować wspornik płotka stanowiący część uchwytu poprzez otwór roboczy. Montaż na wysokości murłaty lub powyżej niej w odległości nie większej niż 800 mm lub wg. technologii wybranego producenta. Następnie zabezpieczyć nieszczelność masą uszczelniającą, stosować wkręty z kołnierzem uszczelniającym. Należy również zastosować śniegołapy w połowie połaci dachowej w kolorze płotków przeciwśnieżnych.- wprowadzenie ław kominiarskich i okien połaciowych - wyłazów. Zastosowano systemowe ławy kominiarskie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo na kolor uzgodniony z LWKZ; o szerokości 240 mm i długościach: 120, 150 cm. Grubość ławy 2 mm. Ławy należy mocować za pomocą mocownika (kołyska) oraz wspornika dostosowanego do pokrycia dachu z blachy miedzianej. W przypadkach gdy ławy mają większą długość niż 150 cm należy je łączyć w dłuższe odcinki za pomocą systemowych łączników.- klapy oddymiające żaluzjowe - 3 sztuki;- wprowadzenie wywiewek kanalizacyjnych, wywietrzaków wg. projektów wykonawczych instalacyjnych;b) Rozbiórka ścian i stropów w oparciu o nową aranżację pomieszczeń w budynku.Wystąpią nieliczne wyburzenia ścianek działowych oraz przekucia otworów na drzwi wynikające z nowej funkcji użytkowej. Zaprojektowano dla otworów przekuwanych w ścianach istniejących nadproża stalowe składające się z dwóch belek HEA 140 lub dwa dwuteowniki 120 oparte na ścianach na 15 - 20 cm poprzez poduszki betonowe grubości minimum 6 cm. Belki należy dać z obu stron ściany. Belki należy założyć w 2 etapach: nie wolno przekuwać ścian na wylot. Po założeniu belek należy je dokładnie obetonować betonem B15. Spody belek należy owinąć siatką dla umożliwienia położenia tynku.Rozbiórka stropów dotyczy demontażu deskowania oddzielającego poddasze górne od dolnego w części nad projektowanym klubem/pomieszczeniem zespołu kameralnego, oraz z powodu zniszczenia stropu nad piwnicą w skrzydle lewym - rozebrania tego stropu i wykonania nowego np. typu Kleina z płytą ceramiczną na belkach stalowych.Pozostałe sklepienia budynku są nienaruszalne: nie mogą być zmieniane, przebudowywane czy przebijane dużymi otworami z wyjątkiem miejsca na szyb windowy.c) Wymurowanie ścianek działowych.Projekt przewiduje świadome wprowadzenie nowych ścian działowych nie zaburzających kompozycji układu ciągów komunikacyjnych wynikające z potrzeb nowej funkcji budynku nr 1.W I etapie zakłada się wykonanie ścian projektowanych z cegły pełnej oraz cegły wapienno piaskowej bez ich tynkowania.Zastosowano następujące typy ścian:- ściany z cegły pełnej gr. 12 cm i 25 cm;- ściany z cegły wapienno - piaskowej gr. 18 cm;Przy wykonywaniu ścian podwójnych, murowanych należy je wykonać z dylatacją min. 5 cm. 4.4. Wykonanie zasilania SN 20kV i stacji transformatorowej. W chwili obecnej budynki na terenie poszpitalnym zasilane są z kilku przyłączy niskiego napięcia. Budynek nr 1 zasilony jest kablowo z budynku nr 2 - kabel ten docelowo przewiduje się do demontażu, jednak dopiero po wykonaniu wszystkich prac związanych z zasileniem elektroenergetycznym budynku.Docelowo planuje się przejęcie zasilania całego kompleksu budynków szkoły przez projektowaną stację transformatorową konsumentową na terenie szkoły - przy czym I etap zakłada zasilenie z niej wyłącznie modernizowanego budynku nr 1.Przyłącze SN 20kV należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia WP nr 51/RD-V/2007 wraz z późniejszym aneksem nr 3 z dnia 3.10.2012r. Projektuje się ułożenie linii kablowej 20kV typu 3xYHAKXS 1x70 od złącza RSN-8010 i wprowadzenie do projektowanej stacji do rozdzielnicy SN. Złącze kablowe SN zlokalizowane na trasie istniejącego kabla 20kV nr K-889 relacji Elektrownia wodna EW-1 Żagań kierunek stacja transformatorowa S-8514 Żagań przychodnia zostało wykonane przez Enea. Granicę stron stanowić będą zaciski prądowe na głowicy kablowej w złączu kablowym RSN-8010.W projekcie dobrano przykładową stację transformatorową typ STLmb-3,6 produkcji Elektromontaż Zakład w Lublinie. Projektowana stacja posiada indywidualne 2 wejścia - do komory transformatora oraz do rozdzielni nn i SN. Składa się z komory transformatorowej oraz wspólnej rozdzielni nn i rozdzielni SN 20kV oraz tablicy licznikowej TL. W stacji trafo zainstalowany będzie układ pomiarowo rozliczeniowy - w pomieszczeniu SN/nn. Układ pomiarowo - rozliczeniowy ma spełniać następujące wymagania:- wykonany w układzie trójsystemowym,- układ synchronizacji czasu co najmniej raz na dobę- układ zasilania awaryjnego (zaprojektowano zasilacz UPS)Do prac związanych z wykonaniem przyłącza SN należą również prace naprawcze nawierzchni z doprowadzeniem jej do stanu pierwotnego. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z branżowym projektem wykonawczym z 2012r Stacja transformatorowa z przyłączem SN 20kV dla budynku nr 1 dotyczącym Projektu Adaptacji i Przebudowy Zabytkowych Budynków Poszpitalnych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia i. H. Wieniawskiego w Żaganiu.4.5. Wykonanie sieci kablowej nn - wewnętrznej linii zasilającej.Budynek nr 1 zasilony zostanie na poziomie niskiego napięcia, linią kablową z projektowanej konsumentowej stacji transformatorowej. Budynek zasilany zostanie linią kablową wykonaną 4xYKY 1x240mm o długości ok. 120m.Kabel elektroenergetyczny należy wyprowadzić ze stacji trafo gdzie w rozdzielnicy nn zabezpieczony będzie wkładką WTN gG 315A i pozostawić przed budynkiem z zapasem kabla. Docelowo kabel będzie wprowadzony do rozdzielnicy głównej budynku, oznaczonej jako TG.Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z branżowym projektem wykonawczym z 2012r Sieci elektryczne NN i oświetlenie terenu dla budynku nr 1 dotyczącym Projektu Adaptacji i Przebudowy Zabytkowych Budynków Poszpitalnych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia i. H. Wieniawskiego w Żaganiu.4.6. Wykonanie instalacji odgromowej.Instalację wykonać przewodem FeZn o średnicy 8 mm układanym na wspornikach dachowych przystosowanych do dachów pokrytych blachą miedzianą. Do zwodów poziomych należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne i wykończeniowe znajdujące się na dachu. Połączenia wykonać jako skręcane z zastosowaniem specjalnych zacisków. Wszystkie połączenia muszą posiadać ciągłość galwaniczną. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z branżowym projektem wykonawczym z 2012r Instalacje elektryczne w budynku nr 1 dotyczącym Projektu Adaptacji i Przebudowy Zabytkowych Budynków Poszpitalnych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w Żaganiu.4.7. Wykonanie przyłącza i sieci wodociągowejZasilanie przyłącza odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy fi 200 mm w ul. Szprotawskiej. Projektuje się przyłącze z rury polietylenowej PE 100. Podłączenie przyłącza do sieci za pomocą trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego, za trójnikiem zaprojektowano zasuwę kołnierzową z obudową i skrzynką uliczną do zasuw. Lokalizacją zestawu wodomierzowego dla przyłącza jest projektowana studnia wodomierzowa. Zaprojektowano studnię o średnicy 2500/2800mm z betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości betonu 5% o wodoszczelności W10.Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z branżowym projektem wykonawczym z 2012 r Przyłącze kanalizacji sanitarnej i wody dla budynku nr 1 dotyczącym Projektu Adaptacji i Przebudowy Zabytkowych Budynków Poszpitalnych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia i. H. Wieniawskiego w Żaganiu.Podłączenie budynku do sieci wodociągowej na terenie działki nr 796 zaprojektowano z rur HDPE PN o średnicy 110mm. Ewentualne rozgałęzienia i odejścia sieci zewnętrznej wykonać za pomocą trójników. W miejscu załamań i rozgałęzień rurociągu należy wykonać bloki oporowe z betonu C15/20. Na podłączeniu do budynku zamontować zasuwę z obudową i skrzynką do zasuw. Teren wokół zasuw należy obetonować w promieniu 0,5m. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z branżowym projektem wykonawczym z 2012r Instalacje sanitarne: instalacja C.O. I wod-kan wraz z sieciami zewnętrznymi wodociągową i kanalizacji sanitarnej dla budynku nr 1 dotyczącym Projektu Adaptacji i Przebudowy Zabytkowych Budynków Poszpitalnych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia i. H. Wieniawskiego w Żaganiu.4.8. Wykonanie przyłącza i sieci sanitarnejŚcieki sanitarne z budynku nr 1 zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szprotawskiej zgodnie z warunkami technicznymi poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną. Przyłącze kanalizacji zaprojektowano z rur PVC o średnicy 160mm klasy S o litej ściance, łączone na uszczelkę gumową. Spadek na przyłączu wynosi 1,5%. na trasie przyłącza zaprojektowano studnię rewizyjną betonową prefabrykowaną z kręgów betonowych fi 1000mm. Łączenie elementów studni betonowych wykonać za pomocą uszczelek gumowych. Przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać w rurze ochronnej z uszczelką. Studzienki znajdujące się w drogach i parkingach przykryć włazem żeliwnym przejezdnym typu ciężkiego.Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z branżowym projektem wykonawczym z 2012r Przyłącze kanalizacji sanitarnej i wody dla budynku nr 1 dotyczącym Projektu Adaptacji i Przebudowy Zabytkowych Budynków Poszpitalnych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia i. H. Wieniawskiego w Żaganiu.Wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej do bud. Nr 1 zaprojektowano z rur PVC o średnicy 160mm klasy S, łączone na uszczelkę gumową. Na trasie rurociągów zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane z kręgów betonowych fi 1000mm. W związku z brakiem możliwości odprowadzenia ścieków w sposób grawitacyjny zaprojektowano pompownię ścieków. Pompownię należy dostarczyć jako kompletne, monolityczne urządzenie wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza się jedynie montaż szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy. Zaprojektowano monolityczną pompownię ścieków typu Instalcompact. Podłączenie ścieków do projektowanego przyłącza zaprojektowano za pomocą rurociągu tłocznego z rur ciśnieniowych PEHD PN 10 o średnicy 90mm i długości 50m.Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z branżowym projektem wykonawczym z 2012r Instalacje sanitarne: instalacja C.O. I wod-kan wraz z sieciami zewnętrznymi wodociągową i kanalizacji sanitarnej dla budynku nr 1 dotyczącym Projektu Adaptacji i Przebudowy Zabytkowych Budynków Poszpitalnych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia i. H. Wieniawskiego w Żaganiu.5. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, na którą składają się:a) Projekt budowlano - wykonawczy - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,c) Kosztorys nakładczy (przedmiar robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.6. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Żagań, ul. Żelazna 1.7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego8. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy (około 21.09.2014 roku) do dnia 15.12.2014 roku.9. Uwagi realizacyjne:a) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót.b) Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.10. Warunki finansowe rozliczeń:a) Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktur, dopuszcza się fakturowanie etapowe w systemie miesięcznym.b) podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót - częściowy lub końcowy,c) wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 21 dni od daty każdorazowego otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.d) podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.11. Główne kody CPV: 45.21.23.53-5, 45.45.31.00-8.Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe.2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.4. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac... Przetarg na MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE ZESPOŁU POSZPITALNYCH ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW DO POTRZEB PSM I I II STOPNIA W ŻAGANIU - BUDYNEK NR 1 - ETAP I zostało opublikowane dnia 2014-08-16 przez zamawiającego Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Żaganiu z siedzibą przy ul. Pomorska 14, 68-100 Żagań, woj. lubuskie.

MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE ZESPOŁU ...

Budowa zaplecza techniczno garażowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy - I etap nr postępowania: ZP/38/2014

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu budowy zaplecza techniczno garażowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, w tym:1) wyburzenie istniejących fundamentów na terenie działki, i zasypanie wykopów oraz wyrównanie terenu,2) wycinka i karczowanie drzew zgodnie z wydana decyzją nr IM.6131.1.138.2014 (pnie drzew po oczyszczeniu z gałęzi zostaną wywiezione przez pracowników sekcji remontowej KWP w Rzeszowie do magazynu przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie,3) wykonanie ław i ścian fundamentowych budynku techniczno-garażowego wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych w systemie np. Deitermann (przy wykonywaniu ścian fundamentowych należy uwzględnić zamocowanie prętów łącznikowych słupów), 4) docieplenie ścian fundamentowych i docieplenie styropianem szer 1,00 m grub. 8 cm wzdłuż ścian zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych (magazynów, korytarza, warsztatów, garażu nr 1.9),5) wykonanie poziomów kanalizacji sanitarnej z wyprowadzeniem ponad poziom podkładu betonowego,6) zasypanie ław i ścian fundamentowych wewnątrz budynku pospółką zagęszczoną cementem, 7) wykonanie podkładu betonowego grub. 10 cm. pod posadzki2. Przedmiot zamówienia w sposób szczegółowy określa dokumentacja techniczna:1) Projekt budowlany,2) Projekty wykonawcze branży architektonicznej, konstrukcji, branży sanitarnej, 3) Specyfikacja techn. wykonania i odbioru robót, 4) Przedmiar robót.3. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej SIWZ oraz w załącznikach do niej, tj. w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych - opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne.4. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres 3 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad i uwag. 5. Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w robociźnie. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Pzp.10.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.. Przetarg na Budowa zaplecza techniczno garażowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy - I etap nr postępowania: ZP/38/2014 zostało opublikowane dnia 2014-08-16 przez zamawiającego Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, woj. podkarpackie.

Budowa zaplecza techniczno garażowego ...

Organizacja placu zabaw, dostosowanie oraz wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w ramach programu Przedszkole w Szkole - Gmina Jaśliska

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie inwestycji pn.: Organizacja placu zabaw, dostosowanie oraz wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w ramach programu Przedszkole w Szkole - Gmina Jaśliska.zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) i umową, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.1.1. CZĘŚĆ I - Organizacja placu zabaw:- Przygotowanie terenu pod budowę- Usuwanie powłoki gleby- Roboty na placu budowy- Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw- Wyposażenie placów zabaw- Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu1.2. CZĘŚĆ II - Dostosowanie oraz wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych:- Rolety- Sprzęt gaśniczy i bezpieczeństwa- Gaśnice- Materiały medyczne- Różny sprzęt i artykuły biurowe- Pomoce dydaktyczne- Różny sprzęt komputerowy- Pakiety oprogramowania edukacyjnego- Komputery przenośne- Urządzenia multimedialne- Sprzęt audiowizualny- Odbiorniki telewizyjne, radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego- Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw- Zabawki- Meble przedszkolne- Artykuły łazienkowe i kuchenne- Aparaty do suszenia rąk- Wyroby sanitarne- Umywalki- Deski sedesowe, pokrywy, muszle, miski klozetowe i rezerwuary- Roboty remontowe i renowacyjne1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na CZĘŚCI zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.1.4. Badanie, ocena ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzone odrębnie dla każdej Części.2) Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:2.1. Dostarczone wyposażenie i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Winny spełniać wymagania norm UE. Produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.2.2. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 i art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/ produktów, które zostały przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być oferta odpowiadająca lub lepsza pod względem jakości rozwiązaniom/ produktom wskazanym przez zamawiającego w wyżej wskazanym opisie. Równoważność złożonej oferty oznacza, że jest ona pod względem parametrów technicznych lub jakościowych taka sama lub lepsza od rozwiązań/produktów przedstawianych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązania/produktu równoważnego, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/produktów. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z rozwiązaniami/produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od rozwiązania/produktu wskazanego przez zamawiającego. W tym celu wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować - w dokumentach załączonych do oferty - nazwę rozwiązania/produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań/produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań/produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że wykonawca oferuje rozwiązania/produkty według wymagań zamawiającego przedstawionych w Przedmiarach.2.3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji robót i jego otoczeniu w celu oszacowania kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zaznajomienie się z dokumentacją przetargową.2.4. Wymagany okres gwarancji:a) CZĘŚĆ I - Organizacja placów zabaw na okres 36 miesięcy od dnia odbioru,b) CZĘŚĆ II - Dostosowanie oraz wyposażenie pomieszczeń na okres 24 miesięcy od dnia odbioru,2.5. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest:a) Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach, Jaśliska 170, 38-485 Jaśliska2.6. Wykonawca dostarczy sprzęt i wyposażenie oraz dokona montażu wskazanych elementów zamówienia na własny koszt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.3) Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:a) przejęcie terenu robót od Zamawiającego,b) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi oraz innymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane;c) zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt,d) dostarczenie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy,e) zapewnienie dozoru mienia na własny koszt,f) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu budowy,g) prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji inwestycji w formie elektronicznej (w szczególności robót zanikowych) - 1 egz. na płycie DVD;h) uzgodnienia z Urzędem Gminy Jaśliska i odwiezienia na wskazane miejsce (w odległości do 3 km) mas ziemnych oraz innych materiałów powstałych podczas realizacji inwestycji;i) pokrycia kosztów zasilenia budowy w niezbędne media w celu wykonania zadania w pełnym zakresie (m.in. energia elektryczna, woda);j) zabezpieczenie frontu robót przed dostępem osób nieupoważnionych, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy i utrzymywanie go we właściwym stanie przez cały okres trwania realizacji przedmiotu umowy;4) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystać materiały potrzebne do wykonania zamówienia zgodne i dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.5) Zamawiający informuje iż prace wykonywane wewnątrz budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach w dniach od 1.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. powinny być wykonywane w godzinach od 1400 do 2100.6) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do podanych w projekcie. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca stosujący materiały równoważne zobowiązuje się do zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych. 7) Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem, na które Zamawiający otrzymał dofinansowanie i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń... Przetarg na Organizacja placu zabaw, dostosowanie oraz wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w ramach programu Przedszkole w Szkole - Gmina Jaśliska zostało opublikowane dnia 2014-08-15 przez zamawiającego Urząd Gminy Jaśliska z siedzibą przy Ul. Trakt Wegierski 11, 38-450 Dukla, woj. podkarpackie.

Organizacja placu zabaw, dostosowanie ...

Wykonanie robót sanitarnych polegających na remoncie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w pawilonach zakwaterowania osadzonych nr 7 i 8 na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie, ul. Południowa 5 20-482 Lublin

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót sanitarnych polegających na remoncie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w pawilonach zakwaterowania osadzonych nr 7 i 8 na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie, ul. Południowa 520-482 Lublin 3.1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z następującą dokumentacją znajdującą się w załącznikach do SIWZ: 1) załącznik 1a - dokumentacja projektowa I etap2) załącznik 1b - przedmiar I etap3) załącznik 1c - dokumentacja projektowa II etap4) załącznik 1d - przedmiar II etap3.2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w dwóch etapach określonych dokumentacją projektową opisaną w pkt 3.1. 3.3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający zapewni we współpracy z Inwestorem dostęp do obiektów będących przedmiotem zamówienia, na czas niezbędny do zapoznania się z nimi. Zamawiający zaleca wizję lokalną. 3.4. Wykonawca zapozna się z warunkami, w których będzie realizował przedmiot umowy i z tego tytułu nie będzie domagał się żadnych dodatków do ustalonego sposobu wynagrodzenia, z uwzględnieniem pkt 3.5.3.5. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że w przedmiarach robót nie ma wszystkich robót wynikających z technologii wykonywania robót i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego i ujęcia tych robót w złożonej ofercie.3.6. Zamawiający wymaga, aby przy składaniu oferty Wykonawca uwzględnił utrudnienia w realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z przeprowadzania robót w użytkowanych budynkach zakwaterowania osadzonych. 3.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubezpieczył budowę na czas trwania robót. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument ubezpieczenia (umowę ubezpieczenia lub polisę) budowy po podpisaniu umowy, a przed przekazaniem przez Zamawiającego placu budowy. Treść polisy (umowy ubezpieczeniowej) musi być uzgodniona z zamawiającym. Jeśli Wykonawca opóźni się w dostarczeniu umów ubezpieczenia i polis, także przekazanie placu budowy opóźni się w stosunku do terminu określonego w umowie, przy zachowanym zgodnie z umową terminie zakończenia robót. W przypadku, gdy wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową o wartości nie niższej niż w/w - nie jest wymagane dodatkowe ubezpieczenie budowy. 3.8. W ciągu 2 dni od podpisania umowy, Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji robót i przedstawi, go do akceptacji Zamawiającego. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy prowadzonych pracach osadzonych przez cały okres obowiązywania umowy na zasadach określonych przepisami Rozdziału X Oddział 5 Kodeksu karnego wykonawczego - w liczbie 1 ( jednego ) osadzonego. 3.10. Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązani są do :1) wykonywania robót z należytą starannością, przestrzegając przepisów prawa budowlanego, bhp i ppoż. obowiązujących w miejscu jego realizacji, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przedmiarem robót dostarczonym przez Zamawiającego, 2) stosowania materiałów spełniających warunki wymagane przepisami określającymi zasady ich stosowania (w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,) 3) Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o Polskie Normy, wytyczne polskich instytucji i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zasadami sztuką budowlaną.4) ponoszenia odpowiedzialności za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, szkody wyrządzone w mieniu oraz osobom fizycznym znajdującym się w miejscu realizacji umowy o udzielenie zamówienia przez osoby zatrudnione do wykonywania przedmiotu umowy,5) przed rozpoczęciem realizacji umowy o udzielenie zamówienia - zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania oraz odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 6) ponoszenia kosztów eksploatacji i opomiarowania pobieranych mediów,7) przed rozpoczęciem realizacji zlecenia opracowania planu zagospodarowania budowy oraz BIOZ i uzgodnienia go z Zamawiającym - jeżeli obowiązuje ,8) zorganizowania placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz wykazania szczególnej dbałości o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy,10) zapewnienia nadzoru nad realizacją robót przez kierownika budowy (robót) - osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do izby samorządu zawodowego,11) zapewnienie dozoru ppoż w czasie wykonywania prac zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu,12) okazywania na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wszelkich dokumentów dotyczące realizowanego zadania,13) zgłaszania inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające,14) zgłaszania robót objętych zleceniem do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru (w tym także końcowego odbioru całego obiektu oraz odbioru pogwarancyjnego całego obiektu), 15) doprowadzenia do należytego stanu i porządku teren budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót, 16) przyjęcia na podstawie protokołu odbioru materiałów powierzonych przez Zamawiającego i przechowywania ich z należytą starannością oraz przedstawienia wyliczenie zużycia powierzonych materiałów- jeżeli zaistnieją takie okoliczności w trakcie realizacji robót,17) wywozić na bieżąco śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych, we własnym zakresie, na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2001 r., Nr 62, poz. 628).18) udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru przez Zamawiającego - szczegółowe zasady w załączniku B do SIWZ... Przetarg na Wykonanie robót sanitarnych polegających na remoncie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w pawilonach zakwaterowania osadzonych nr 7 i 8 na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie, ul. Południowa 5 20-482 Lublin zostało opublikowane dnia 2014-08-15 przez zamawiającego Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej POMERANIA z siedzibą przy ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne, woj. pomorskie.

Wykonanie robót sanitarnych polegających ...

Remont dróg w gminie Fałków

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg w gminie Fałków i odbudowie ich po robotach ziemnych, związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Parametry techniczne i zakres wykonywanych robót:1) Droga gminna w m.Czermno Kolonia - wykonanie remontu drogi gminnej na łącznej długości 500mb, szer 5,3mb, w tym: ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr 5cm-2650m2, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym-375m2, szer.0,75m, regulacja wysokościowa kratek ściekowych (burzowych). Obecna nawierzchnia - asfaltowa masa bitumiczna2) Droga gminna w m.Olszamowice - wykonanie remontu drogi gminnej na łącznej długości 615mb, szer 5,3mb, w tym: ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr 5cm-3259,5m2, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym-922,50m2, szer.0,75m. Obecna nawierzchnia - asfaltowa masa bitumiczna3) Droga gminna w m.Czermno, ul.Osnowa - wykonanie remontu drogi gminnej na łącznej długości 612mb(w tym rozjazd), szer 5,1mb, w tym: ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr 5cm-3240,2m2, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym-1004m2, szer.1,00m. Obecna nawierzchnia - asfaltowa masa bitumiczna4) Droga gminna w m.Czermno ul.Zasadzie- wykonanie remontu drogi gminnej na łącznej długości 620mb, szer 5,8mb, w tym: ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr 5cm-3596m2, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym-1200m2, szer.1,00m. Obecna nawierzchnia - asfaltowa masa bitumiczna5) Droga gminna w m.Skórnice w kierunku m.Pląskowice - wykonanie remontu drogi gminnej na łącznej długości 815mb, szer 5,2mb, w tym: ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr 5cm-4238,0m2, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym-1222,50m2, szer.0,75m. Obecna nawierzchnia - asfaltowa masa bitumiczna6) Droga gminna w m.Skórnice ul.Julianowska - wykonanie remontu drogi gminnej na łącznej długości 600,0mb, szer 4,3mb, w tym: ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr 4cm-2580,0m2, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym-900,0m2, szer.0,75m. Obecna nawierzchnia - destrukt+kruszywo7) Droga gminna w m.Czermno, ul.Pikulska - wykonanie remontu drogi gminnej na łącznej długości 300,0mb, szer 4,0mb, w tym: ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej gr 4cm-1200m2, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym-180,0m2, szer.0,30m. Obecna nawierzchnia - destrukt+kruszywoUwaga: Remont w/w dróg, w części polega na odbudowie nawierzchni po wykonaniu sieci kanalizacyjnej. W pasie remontowanych dróg znajdują się obecnie studnie kanalizacyjne, których regulacja nie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia, gdyż obowiązek ich regulacji spoczywa na wykonawcy sieci kanalizacyjnej. Jedynie na drodze w m.Czermno Kolonia należy dodatkowo wyregulować istniejące kratki ściekowe (burzówka). Ponadto na wykonawcy sieci kanalizacyjnej spoczywa obowiązek odbudowania tej części nawierzchni ulic, która została rozebrana podczas wykonywania robót kanalizacyjnych. Z tego powodu wykonawca sieci kanalizacyjnej będzie partycypował w finansowaniu niniejszego przedmiotu zamówienia w części dla niego należnej a która została szczegółowo określona w zawartym porozumieniu między Gminą Fałków a Wykonawcą sieci kanalizacyjnej tj. Z.U.W.KiB.M HYDROBUD Władysław Krzysiek, ul. Batalionów Chłopskich 205, Kielce. W związku z powyższym, wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca, podpisze dwie oddzielne umowy, (jedną z Gminą Fałków oraz drugą z Z.U.W.KiB.M HYDROBUD Władysław Krzysiek, ul. Batalionów Chłopskich 205, Kielce) na tych samych warunkach i na podstawie załączonego wzoru umowy, lecz z innym zakresem robót do wykonania, których suma stanowi określony w niniejszym postępowaniu przedmiot zamówienia- zał. Nr 10, w tym oddzielnie dla każdego z płatników, tj. zał.nr 10a - zakres robót i cene obciążająca Gminę Fałków oraz zał. nr10b - zakres robót i cenę obciążająca Z.U.W.KiB.M HYDROBUD Władysław Krzysiek.Obecnie drogi, które zostaną remontowane w ramach niniejszego zamówienia, zostały odbudowane przez wykonawcę sieci kanalizacji sanitarnej, poprzez wykonanie w zniszczonych miejscach podbudowy i warstwy wyrównawczej. Do położenia została jedynie warstwa ścieralna z masy bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi, tj.odbudowa poboczy i regulacja kratek odwadniających ulice (studnie kanalizacyjne zostaną wyregulowane przez Wykonawcę sieci kanalizacji sanitarnej). Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót/formularz cenowy. Wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, a robotami wykonanymi w rzeczywistości... Przetarg na Remont dróg w gminie Fałków zostało opublikowane dnia 2014-08-14 przez zamawiającego Gmina Fałków z siedzibą przy ul. Przedborska 2, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie.

Remont dróg w gminie ...